Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_01.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_02.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_03.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_04.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_05.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_06.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_07.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_08.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_09.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_10.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_11.jpg
El roure hongarès és de les millors matèries primeres del món per fabricar barriques. Durant el segle XIX i al principi del XX Hongria era proveïdor habitual de bótes de molts llocs d'Europa, entre ells també de la regió de Bordeus. Avui dia comença recuperar la seva posició en el mercat que va perdre gairebé per complet durant l'època comunista.

El roure hongarès també era ben conegut i apreciat a Espanya. Els avantpassats dels més distingits mestres boters recorden haver treballat el roure hongarès i avui en dia molts dels seus descendents tornen a optar per ell.

Els roures de la regió Zemplén - muntanyes d'altitud mitjana, situades al nord-est d'Hongria - són de qualitat excepcional. Només queden dues regions del món on el Quercus petraea encara es troba en estat pur: els boscos de Tronçais (França) i els de Zemplén (Hongria)

El sòl volcànic, el clima sever i el creixement lent resulten en uns magnífics arbres de troncs rectes, fibra densa i gra fi / mitjà-fi (4-7 anells per cm) Els roures escollits per a la fabricació de barriques es talen a una edat de 120-150 anys.

El Quercus petraea de Zemplén es caracteritza per seu efecte oxidatiu baix, aromes discrets i especiats. Té una menor quantitat de tanins que el roure francès i són menys astringents. Respecta les característiques fruiters de cada varietat, potència i enriqueix els vins durant la criança. És molt recomanat per a criances iguals o superiors a 6 mesos.