Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_01.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_02.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_03.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_04.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_05.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_06.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_07.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_08.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_09.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_10.jpg Toneleria Dynamis latoneleriadynamis_11.jpg
Des del bosc fins a la seva unió amb el vi, el roure recorre un llarg camí.

Voldríem explicar la nostra forma de treballar amb l'ajuda d'algunes imatges i una breu descripció sobre cada fase de la producció.

A la pàgina d'inici pot veure el nostre vídeo de presentació.
La fabricació de les bótes comença al bosc. Entre mitjans de novembre i finals de març el nostre personal expert selecciona els roures per a la fabricació de bótes. Han de ser arbres de qualitat superior: el diàmetre del tronc, la densitat de les fibres, les defectes de la fusta, la presència de ramificacions, el creixement recte i equilibrat ... són molts factors a tenir en compte.

Després de passar una rigorosa selecció, els roures escollits per a la fabricació de dogues es talen i es traslladen a la serradora. Són arbres de 120-150 anys d'edat.

Tota la matèria primera de Dynamis procedeix de les muntanyes Zemplén i en la seva gran majoria de les seves vessants orientats cap al nord. Aquests boscos pertanyen a explotacions forestals estatals. La Llei Forestal Hongaresa és una de les més antigues del món; el control governamental és garantia d'una gestió sostenible i responsable.
Els lots de roure es traslladen a la serradora i amb el fes comença el procés d'obtenció de dogues. Durant el fes sabrem si hem escollit bé a la muntanya: el roure s'ha d'obrir longitudinalment a la llarg de les fibres, de forma recta i neta.

Un cop obtinguts els quartons i eliminats els residus, comença un estrany "ball": mans expertes giren cada peça una i altra vegada per a convertir-les en taulers. Els taulers provenen de la part més noble de la fusta: són peces tenaços, flexibles i amb els radis medul·lars paral·lels a la superfície. Aquestes propietats mecàniques seran ineludibles quan el roure es trobi amb el foc. Però abans passaran com a mínim 2 o 3 anys.

Durant tot el procés - des de la tala fins al muntatge de les barriques - apliquem la traçabilitat per conèixer la procedència exacta de cada doga, la data de la tala i la de l'elaboració.
El pas del temps és fonamental per al curat del roure. La fusta, mentre reposa a l'aire lliure, és transformada pel sol, la pluja, el vent i l'acció dels microbis. A poc a poc perd humitat; la pluja arrossega diverses substàncies - entre ells part dels tanins i cumarines de gust amarg -, els fongs penetren en les cèl·lules i donen lloc a processos enzimàtics. Molts àcids i compostos de sabor astringent es transformen en compostos aromàtics molt més agradables.

Apilem els taulers de roure per assegurar una bona circulació d'aire i els assequem a l'aire lliure durant 24 o 36 mesos. Per a una maduració més homogènia, canviem periòdicament la posició dels taulers dins de les piles.
Mentre els taulers descansen i maduren a l'exterior, a la boteria no cessa l'activitat. Arriben piles de taulons ja curats a la intempèrie, s'eliminen els extrems esquerdats i se sotmeten a un rigorós control de qualitat. Amb maquinària d'alta precisió es treballen els taulers per convertir-los en dogues. Les dogues han de tenir totes les cares, cantells i angles formats per aconseguir una unió perfecta entre elles durant el muntatge de la barrica.

Els nostres mestres boters tornen a prendre el relleu a les màquines i comença un treball artesanal: el muntatge de les barriques. Les dogues s'acoblen sobre un cèrcol fins a obtenir un con perfecte que a Hongria anomenem "faldilla". Un cop vestida, la bóta passa al foc de llenya de roure i comença la fase més espectacular del muntatge de les barriques: el domat. L'acció combinada del foc i de l'aigua augmenta de forma gradual la temperatura i l'elasticitat de la fusta. Quan les dogues aconsegueixen el seu punt de màxima flexibilitat, comencem a doblegar-les poc a poc amb l'ajuda d'una premsa pneumàtica fins aconseguir el arquejat final de la barrica.

Per alimentar el foc durant el domat, només fem servir les restes dels troncs que ens han proporcionat les dogues. Així l'interior de les bótes comença a impregnar-se de les aromes pròpies del torrat...
Després del torrat s'han de reajustar els cèrcols i comença el muntatge dels fons. Els extrems de les barriques s’han de anivellar, testar i ranurar per tal d’adaptar-ne els fons. S'ha d'assegurar una perfecta unió entre les dogues laterals i els fons per evitar possibles fuites.

La boca es crema per obturar les fibres de la fusta i evitar que els teixits puguin absorbir líquids durant la criança de vins.

Encara falta aconseguir l'estètica final de la bóta: es poleix tota la superfície exterior i es munten els cèrcols galvanitzats definitius amb els seus reblons.

La barrica ja acabada es sotmet a un control exhaustiu de qualitat: comprovem l'estat de cada doga, l’acabat perfecte de l'interior i realitzem la prova d'estanquitat amb aigua a pressió per assegurar-nos que no queden fuites.

Un cop passats tots els controls, es grava el nom i logotip desitjat amb tecnologia làser. Personalitzem les barriques a petició dels nostres clients.